De clubklassementen worden opgemaakt aan de hand van de stempelboekjes die binnengegeven worden. Zonder stempelboekjes weten wij niet wat U gereden heeft. U hebt er dus alle belang bij om Uw stempelboekje correct te laten afstempelen en op het einde van het jaar bij ons binnen te geven. Leden wiens stempelboekjes niet afgegeven worden, kunnen daarom ook niet in de klassementen opgenomen worden.

  2000 2005 2010 2015  
  2001 2006 2011 2016  
  2002 2007 2012 2017  
  2003 2008 2013 2018  
  2004 2009 2014 2019